Ofte stillede spørgsmål og svar om faktureringsbekendtgørelsen

05-03-2021

På baggrund af spørgsmål på et informationsmøde den 7. december 2020 om elhandelsvirksomheders regninger, fakturering og faktureringsoplysninger til slutkunder (BEK. nr. 1696. BEK nr. 1696) har Forsyningstilsynet udarbejdet en liste over ofte stillede spørgsmål og svar.

Listen med spørgsmål og svar kan findes til højre på denne side.

Den endelige bekendtgørelse kan findes her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1696