Vejledning program intern overvågning

08-12-2021

Forsyningstilsynets vejledning til program for intern overvågning.

Elnetselskaberne skal efter § 20 a i lov om elforsyning opstille et program for intern overvågning (IO-program). Programmet beskriver selskabernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd og sikre efterlevelsen af lovbestemmelserne herom.

Forsyningstilsynets vejledning beskriver kravene til netselskabernes IO-program og gennemgår en række eksempler på tiltag, som kan anvendes i selskabernes programmer.

Du finder vejledningen under 'Hent fil' her på siden.