Vejledning om varsling af væsentlige varmeprisstigninger

16-03-2022

Hvornår bør varmeforsyningsvirksomheder varsle væsentlige prisstigninger over for deres varmeforbrugere? Dette spørgsmål besvares i denne vejledning om varsling af væsentlige varmeprisstigninger.

Det følger af vejledningen, at varmeforsyningsvirksomheder bør varsle væsentlige prisstigninger over for forbrugerne med et varsel på mindst 3 måneder. Vejledningen belyser bl.a., hvornår der som udgangspunkt er tale om en væsentlig prisstigning, og hvordan der foretages individuel varsling.

Den senere tids kraftige stigninger i energipriserne har rejst en række spørgsmål om korrekt varsling af væsentlige prisstigninger. Forsyningstilsynet har derfor opdateret en vejledning fra 2020 om varslingsregler efter varmeforsyningslovens regler.

Vejledningen præciserer med ændringen bl.a., at hvis kravet om 3 måneders varsel ikke er fulgt, så vil det bero på en konkret og individuel vurdering, om der alligevel er sket rimelig varsling. Vurderingen kan tage højde for, at det kan være svært at forudsige prisen især med de udsving, som vi aktuelt ser på gasmarkedet.

Forsyningstilsynet har derudover udarbejdet en række spørgsmål og svar (FAQ). Disse spørgsmål og svar udgør et supplement til den nye varslingsvejledning.

Find vejledningen samt spørgsmål og svar under 'Hent filer' her på siden.

Du kan også se vejledningen på retsinformation her

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af en tilkendegivelse, som du finder her