Analyser og tal

Forbrugerpriser

Her finder du vores løbende statistikker over udviklingen i de priser, som forbrugerne betaler for deres el, naturgas og fjernvarme. Du finder også link til nogle bredere undersøgelser af prisudviklingen.

Analyser, antologi, markedsrapporter mm.

Her finder du vores analyser, antologi, undersøgelser, markedsrapporter, internationale udgivelser og andre publikationer relateret til vores opgavevaretagelse og løbende markedsovervågning.