Informationspligt

Forsyningstilsynet er som offentlig myndighed forpligtet til at udøve en aktiv informationspligt, der følger af offentlighedsloven

Den aktive informationspligt betyder, at Forsyningstilsynet skal give borgerne information om sin virksomhed.

På den baggrund har Forsyningstilsynet fastsat følgende retningslinjer:

Forsyningstilsynet vil sørge for, at følgende oplysninger om os og vores arbejde er tilgængelige på hjemmeside, www.forsyningstilsynet.dk:

  • Overordnet information om Forsyningstilsynets arbejdsområder, organisation, organisationsdiagram, strategiske mål mv.
  • Årsrapport med det årlige finansielle regnskab samt forventninger til det kommende år
  • Afgørelser truffet af Forsyningstilsynet
  • Nyheder om Forsyningstilsynets arbejdsområder
  • Diverse publikationer, analyser, statistiske oplysninger mv.
  • Ledige job

Dette er i medfør af offentlighedslovens § 17, stk. 1 & 2 (lov nr. 606 af 12. juni 2013)