Om os

Forsyningstilsynet er regulator på el-, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet.

Billede af indgangspartiet på Forsyningstilsynets bygning i Frederiksværk

Vores grundlæggende opgave er at sikre, at forsyningssektoren udviser høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser samt omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling til gavn for forbrugerne.

Vi ledes af en direktør, der er udpeget af klima-, energi-, og forsyningsministeren for en fem-årig periode. Tilsynets direktør og medarbejdere er uafhængige og kan dermed ikke modtage eller søge instruktion udefra. Direktøren har det fulde ansvar for den daglige ledelse af organisationen, for at træffe afgørelser i sager og for medarbejdernes varetagelse af andre opgaver og beføjelser, som lovgivningen giver os.

Grundlaget for vores arbejde fremgår af lov om Forsyningstilsynet samt sektorlovene om elforsyning, om gasforsyning, om varmeforsyning, om fremme af vedvarende energi, om fremme af besparelser i energiforbruget, om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet samt EU’s omfattende regulering af de grænseoverskridende markeder for el og gas.


Adresse

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Find vej til Forsyningstilsynet

Kontakt os

Tlf. 41 71 54 00

Digital Post:
Digital Post via virk.dk
Digital Post via borger.dk

 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet overtog alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Tilmeld dig Forsyningstilsynets nyhedsbrev

Nyhedskategorier: