Om os

Forsyningstilsynet er myndighed og regulator på el-, gas- og fjernvarmeområdet og har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra det tidligere Energitilsynet, der nu er ophørt

Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Forsyningstilsynets varetagelse af opgaverne sker med henblik på:

  • at administrere reguleringen og tilsynet med forsyningssektorerne i overensstemmelse med sektorlovene
  • at analysere og overvåge forsyningssektorerne med henblik på at skabe gennemsigtighed i forsyningssektorerne
  • at bidrage til, at reguleringen af forsyningssektorerne fremmer de målsætninger, som er fastlagt i sektorlovene og giver stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne
  • at skabe effektive integrerede markeder for forsyning i overensstemmelse med national lovgivning og EU-reguleringen.

Adresse:

Forsyningstilsynet

Torvegade 10

3300 Frederiksværk

Tlf. 41 71 54 00

Digital Post:
Digital Post via virk.dk
Digital Post via borger.dk


Find vej

Find vej til Forsyningstilsynet.

Tilmeld dig Forsyningstilsynets nyhedsbrev

Nyhedskategorier: