Vi arbejder for effektiv forsyning til gavn for et klimaneutralt samfund og forbrugerne

Seneste nyt

Seneste udgivelser

Årsberetning 2023

Grøn omstilling, forbrugerettigheder og effektiv forsyning. Det er de tre områder, som trådte tydeligst frem, da Forsyningstilsynet i 2023 satte sig for at få identificeret og beskrevet de mest gavnlige samfundsmæssige effekter af tilsynets aktiviteter i løbet af 2023. Det kan du bl.a. læse om i vores Årsberetning 2023.

Automatisk indikator

Netvirksomhederne skal have det fornødne økonomiske råderum, til at dække de fremtidige meromkostninger som følge af øget elektrificering. Forsyningstilsynet anbefaler derfor, at indføre en ny automatisk indikator, der er indrettet til at tilpasse de indtægtsrammer, som Forsyningstilsynet sætter for netvirksomhedernes opkrævning af indtægter hos forbrugerne.

Om Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet er regulator på el-, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet

Vores grundlæggende opgave er at sikre, at forsyningssektoren udviser høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser samt omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling til gavn for forbrugerne.

Mere om os

Afgørelser

Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase

1. april 2022 åbnede Forsyningstilsynets nye afgørelsesdatabase, hvor vi har samlet alle tidligere afgørelser og tilkendegivelser fra Forsyningstilsynet og det tidligere Energitilsynet.

Besøg afgørelsesdatabasen