Analyse 7

Automatisk indikator som tillæg til elnetvirksomhedernes indtægtsrammer

08-01-2024

Netvirksomhederne skal have det fornødne økonomiske råderum, til at dække de fremtidige meromkostninger som følge af øget elektrificering med deraf følgende behov for investeringer i elnettet. Forsyningstilsynet anbefaler derfor, at indføre en ny automatisk indikator, der er indrettet til at tilpasse de indtægtsrammer, som Forsyningstilsynet sætter for netvirksomhedernes opkrævning af indtægter hos forbrugerne.

Find analysen bag anbefalingen her

Find notat om høring af udkast til Analyse 7 her

 

Kontakt