Indberetning og anmeldelse

Her finder du information og materiale, som er relevant, når du som virksomhed skal foretage lovpligtige indberetninger, anmeldelser, registreringer og andre procedurer inden for vores tilsynsområder.

Transmissionsvirksomhed (Energinet)

Her kan du finde informationer og materiale til brug for den danske transmissionsvirksomheds indberetning af reguleringsregnskaber for el- og gas transmission.

Elnetvirksomheder

Her kan du finde informationer og materiale til brug for elnetvirksomhederes anmeldelser, indberetninger og ansøgninger. 

Elhandelsvirksomheder

Her kan du finde informationer og materiale til brug for elhandelsvirksomheders anmeldelse af data om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor.

Gasleverandører

Her kan du finde informationer og materiale til brug for gasleverandørers anmeldelse af data om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor.

Gasdistributions- og lagerselskaber

Her kan du finde informationer og materiale til brug for gasdistributions- og lagerselskabers indberetninger.

Fjernvarmevirksomheder

Her kan du finde informationer og materiale til brug for fjernvarmevirksomheders indberetning af en række budget- og prisoplysninger. 

Kommunale el- og varmevirksomheder

Her kan du finde information og materiale til brug for kommunal indberetning af de uddelinger, som kommuner modtager fra deres el- og varmevirksomheder.

Kommunale affaldsvirksomheder

Her kan du finde information og materiale til brug for kommunal indberetning vedrørende indsamling og behandling af affald.

Deltagere på de europæiske engrosmarkeder - REMIT

Her kan du finde informationer og materiale til brug for registrering og indberetning i overensstemmelse med EU’s regler for bekæmpelse af markedsmanipulation og insiderhandel (REMIT).