Kommunale el- og varmevirksomheder

Elforsyningsloven og varmeforsyningsloven stiller krav til alle kommuner om at indberette værdierne af de uddelinger, som de modtager fra deres kommunalt ejede el- og varmevirksomheder. Vores rolle er at modtage indberetningerne og godkende værdierne (rådighedsbeløbene) før vi sender dem til videre behandling i Indenrigs- og Sundhedsministeret, der siden modregner i kommunernes bloktilskud.

Indberetning af værdier og revisorerklæring 

Alle kommuner skal hvert år indberette:

  • alle værdier modtaget fra kommunens el- og varmevirksomheder
  • en revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning

Frister

Lovgivningen fastsætter følgende frister for de kommunale indberetninger på området:

Værdier: 1. februar

Revisorerklæring: 1. september

Skabeloner og anden information

Indberetningerne af værdier og revisorerklæringen skal ske digitalt via Virk.dk

Find blanket til indberetning af værdier her  

Find blanket til indberetning af revisorerklæring her   

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål vedrørende reglerne for den kommunale indberetning her:

Ofte stillede spørgsmål om indberetning af værdier

Ofte stillede spørgsmål om revisorerklæring

Spørgsmål kan rettes til: 

Ilona Pavelic:
ilpa@forsyningstilsynet.dk
41 71 54 29