Indberetning for netvirksomheder

Elnetvirksomheder har pligt til at indberette indenfor følgende områder 

Reguleringsregnskaber

Ansøgninger før 2018

Leveringskvalitet

Metodeanmeldelser

Anmeldelser til register

Elnetvirksomhedernes Interne overvågningsprogrammer

Habiliteten af elnetvirksomheders ledelser og bestyrelser

Elnetvirksomhedernes oversigter over aftaler med forbundne foretagender

Undtagelse for anlægsejere

Anlægsejere kan (f.eks. via deres elnetvirksomheder) ansøge om undtagelse fra visse tekniske krav. Se hvordan ved at følge linket herunder:

Undtagelse fra tekniske krav

Indberetningerne skal ske digitalt via Virk.dk

ENAO lukket

Indberetningssystemet ENAO blev lukket d. 20. april 2022. Nåede din virksomhed ikke at gemme data fra ENAO, kan vi sende dem til dig.

Kontakt