Habiliteten af elnetvirksomheders ledelser og bestyrelser

Elnetvirksomheder har pligt til at indberette en række oplysninger vedrørende habiliteten af deres bestyrelser og direktioner jfr. bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (Netvirksomhedsbekendtgørelsen). Indberetningen omfatter følgende tre områder med dertilhørende blanketter.

Arbejdsdelingen mellem bestyrelser og direktioner

Elnetvirksomheder med over 100.000 tilsluttede elkunder skal indberette dokumentation, der beskriver arbejdsdelingen mellem deres bestyrelse og direktion (netvirksomhedsbekendtgørelsens § 5, stk. 7).

Hvad er fristen?

Første indberetning skal ske umiddelbart efter 1. januar 2024. Herefter skal dokumentationen indberettes én gang årligt inden den 1. juni.

Undtagelser fra forbud mod personsammenfald i elnetvirksomheders ledelser og visse andre virksomheder

Elnetvirksomheder skal indberette, hvis de er eller hvis de ikke længere er undtaget fra forbud mod personsammenfald i ledelsen (netvirksomhedsbekendtgørelsens § 8).

Hvad er fristen?

Første indberetning skal ske umiddelbart efter 1. januar 2024. Herefter skal indberetningen ske i umiddelbar forlængelse af den eller de hændelser, transaktioner eller lignende, der giver anledning til, at undtagelsen finder eller ikke længere finder anvendelse.

Undtagelser fra forbud mod personsammenfald i relation til bestyrelser for serviceselskaber ejet af en elnetvirksomhed

Elnetvirksomheder skal indberette, hvis de er eller hvis de ikke længere er undtaget fra forbud mod personsammenfald i relation til bestyrelsen for et serviceselskab ejet af netvirksomheder (netvirksomhedsbekendtgørelsens § 9).

Hvad er fristen?

Første indberetning skal ske umiddelbart efter 1. januar 2024. Herefter skal indberetningen ske i umiddelbar forlængelse af den eller de hændelser, transaktioner eller lignende, der giver anledning til, at undtagelsen finder eller ikke længere finder anvendelse.

Vejledning

Du kan læse mere om habilitetsreglerne i vores vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsen kapitel 2, 3 og 12.

Hvor indberetter jeg?

Indberetningen skal ske via virk.dk.

Gå på virk.dk. Søg på ”Habitiltet”. Vælg den/de af ovenstående tre blanketter, der er relevant.

Klik på ”Start selvbetjening” og log ind med virksomhedens MitD/digitale medarbejdersignatur.

Når der klikkes på ”Start selvbetjening”, vil man blive sendt direkte til blanketten.

Når skemaet er udfyldt, godkendt og indsendt, vil du modtage en kvitteringsmail med de indberettede oplysninger. Kvitteringsmailen er din elnetvirksomheds dokumentation for, at indberetningen er foretaget.

 

Kontakt