Anmeldelser til register

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen skal netvirksomhederne anmelde priser og betingelser m.v. for elforsyning. Anmeldelsen til register kan tidligst ske, når metoden for fastsættelse af prisen eller betingelsen er godkendt af tilsynet.

Information om indberetning

Indberetningerne omfatter tariffer, standardgebyrer, tilslutningsbidrag samt leveringsbestemmelser og tilslutningsbetingelser.

Læs mere om "regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning" i anmeldelsesbekendtgørelsen her.

VIGTIGT - det er ikke muligt at anmelde til register uden at have en metodegodkendelse. Læs mere her.

Materiale til anvendelse

Ved anmeldelser til register skal anvendes skema 3.
Medsend desuden dokumentation for f.eks. priser eller betingelser.

Frist for indberetning

Tariffer, standardgebyrer, tilslutningsbidrag, leveringsbestemmelser og tilslutningsbetingelser skal anmeldes inden 30 dage efter virksomhedens fastsættelse eller vedtagelse heraf, dog senest samtidig med, at de træder i kraft.

Aftaler om transit, skal anmeldes senest 7 dage efter, at aftalen er indgået.

Indberetningen skal sendes til Forsyningstilsynets Digital Post postkasse, som du kan tilgå via kontaktoplysningerne her på siden.

Eventuelle spørgsmål vedr. tariffer, standardgebyrer, tilslutningsbidrag, leveringsbestemmelser eller tilslutningsbetingelser kan stiles til Center for NET (Center for nettilslutning, tariffer og kommunale indberetninger).