Elnetvirksomhedernes netudviklingsplaner

Her kan du læse om de danske netvirksomheders netudviklingsplaner. Planerne skal fra 2022 offentliggøres hvert andet år, og formålet er at skabe transparens og derved give markedsaktørerne samt Energinet mulighed for at kunne agere ud fra netvirksomhedernes netplanlægning.

Gå til Netudviklingsplaner 2023

Alle netvirksomheder skal som følge af EU's eldirektiv udarbejde en plan over deres netområde med henblik på at skabe klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt.

Netudviklingsplanerne skal indeholde de investeringer, der er planlagt for de næste 5 til 10 år og indeholde anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som netvirksomheden vil bruge som alternativ til systemudvidelse.

Formålet med netudviklingsplanerne

Det primære formål med netudviklingsplanerne er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører om den fremtidige udvikling og behov i distributionssystemet for el.

Netudviklingsplanerne skal kortlægge det samlede elforbrug i netvirksomhedernes forsyningsområder samt give et overblik og forståelse for behovet for udbygning af elnettet inden for de kommende 10 år, således at markedsaktører kan orientere sig i planerne og handle på baggrund af dette.

Samlet set skal planerne således være med til at understøtte en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af nettet og skabe grundlag for øget integration af vedvarende energi samt elektrificering.

Netudviklingsplanerne her på siden

De første netudviklingsplaner kaldes "Netudviklingsplaner 2023". De er gældende fra 2023 og udarbejdes i 2022.

Du finder netudviklingsplanerne for alle netvirksomhederne i menuen til venstre ved at klikke på pilen. Du kan også klikke på linket øverst på denne side.

Planerne er samlet for hvert år, således at alle netvirksomhedernes planer for f.eks. 2023 er præsenteret på den samme side - både i høringsversion og i endelig version.

Proces for arbejdet med netudviklingsplaner

Via dette link kan du som netvirksomhed få et overblik over processerne i arbejdet med at udvikle netudviklingsplanerne:

Proces for netudviklingsplanerne