Elnetvirksomhedernes oversigter over aftaler med forbundne foretagender

Elnetvirksomheder har pligt til årligt at indsende en oversigt over aftaler med forbundne foretagender for det forudgående år til Forsyningstilsynet. Oversigten skal indeholde oplysninger om aftalens parter, aftalens genstand og kontraktsummen, jf. § 47 i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen).

Hvad er fristen?

Inden 1. juli.

Vejledning

Oversigten skal vedrøre aftaler fra det forudgående år. Således skal f.eks. oversigten, der indsendes inden 1. juli 2024 vedrøre aftaler for 2023. Læs mere i Vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 12 - afsnit 5.2.11.1 Forbundne foretagender og afsnit 5.2.11.2 Oversigt over aftaler.

Der er ikke formkrav til oversigten, men det er muligt at anvende denne skabelon.

Hvor indberetter jeg?

Indberetningen skal ske via virk.dk.

Gå på virk.dk. Søg på ” Oversigt over aftaler med forbundne foretagender EL”. Vælg blanketten ” Oversigt over aftaler med forbundne foretagender EL”.

Klik på ”Start selvbetjening” og log ind med virksomhedens MitID/digitale medarbejdersignatur.

Når der klikkes på ”Start selvbetjening”, vil man blive sendt direkte til blanketten.

Når skemaet er udfyldt, godkendt og indsendt, vil du modtage en kvitteringsmail med de indberettede oplysninger. Kvitteringsmailen er din elnetvirksomheds dokumentation for, at indberetningen er foretaget.

Kontakt