Reguleringsregnskaber

Det følger af § 50, stk. 1, i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 1009 af 27/06/2022), at netvirksomhederne skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet.

Fakta: ENAO er lukket

Forsyningstilsynet lukkede indberetningssystemet ENAO den 20. april 2022. Derfor skal indberetning i 2022 i stedet foregå via virk.dk. Der bliver tale om en midlertidig løsning, eftersom Forsyningstilsynet arbejder på at få etableret et nyt og forbedret indberetningssystem.

Læs mere i vores nyhed om lukningen af ENAO ved at klikke på linket herunder:
Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO.

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab

Forsyningstilsynet har i 2022 samskrevet indberetningsvejledning til reguleringsregnskab og indberetningsvejledning til benchmarking til én vejledning. Det skyldes, at indberetningen til benchmarking er en del af reguleringsregnskabet for 2021 og frem, jf. regnskabsbekendtgørelse nr. 1048/2021.

Reguleringsregnskabet er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 816 af 07/06/2022).

Netvirksomhederne kan desuden søge om forhøjelse af omkostningsramme og justering af forrentningsgrundlag for visse investeringer, jf. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 1009 af 27/06/2022).

Dokumentationen for disse ansøgninger indgår i netvirksomhedens reguleringsregnskab.

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskaber

Revisorerklæring 2022

Ledelsespåtegning 2022

Reguleringsregnskab - Excel skabelon

Link til filkasse med GIS-kort

Materiale til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsramme

I forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet er det muligt at indsende ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen.

Bilag 1 - Vejledning til ansøgning om forhøjelse af indtægtsramme

Ansøgningsskema §§ 27-39 2023.1.0

Ansøgningsskema til § 29, stk 3, nr 1, FJMÅ 2023.1.0

Vejledende liste over ændrede krav, jf. § 28, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen for netvirksomheder

Justeringsmodel 2022

Justeringsmodel 2022

Frist for indberetning

Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab samt eventuelle ansøgninger om forhøjelse vedrørende investeringer foretaget i 2022 skulle være indberettet til Forsyningstilsynet senest den 30. juni 2023.

Reguleringsregnskabet indberettes via virk.dk. Netvirksomheden søger efter ’Forsyningsstilsynet’ og vælger ’Reguleringsregnskab på elområdet’ eller anvender dette link: Reguleringsregnskab på elområdet | Virk.

Ansøgning om korrektion til regnskabsoplysninger i aflagt reguleringsregnskab

Det er også muligt at indberette ansøgning om korrektion til regnskabsoplysninger i tidligere aflagte reguleringsregnskaber via virk.dk.

Dette skal ske via den samme selvbetjeningsblanket, som benyttedes til at indberette reguleringsregnskabet for 2022. Du finder løsningen via dette link: Reguleringsregnskab på elområdet | Virk.

Ansøgning om korrektioner til tidligere aflagte reguleringsregnskaber skal ske senest tre år efter den oprindelige tidsfrist for indsendelse af reguleringsregnskabet. Dette fremgår af §7 i reguleringsregnskabsbekendtgørelse nr. 816 af 07/06/2022: Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Dermed gælder følgende tidsfrister for at ansøge om korrektioner:

  • (der kan ikke længere ansøges om korrektioner til reguleringsregnskabet for 2018).
  • Korrektioner til reguleringsregnskabet for 2019: Senest 30. september 2023.
  • Korrektioner til reguleringsregnskabet for 2020: Senest 30. juni 2024.
  • Korrektioner til reguleringsregnskabet for 2021: Senest 30. juni 2025.

Herunder finder du de Excel-skemaer, som skal anvendes til at ansøge om korrektion til et aflagt reguleringsregnskab via virk.dk:

Uddybende oplysninger fremgår af det brev, som Forsyningstilsynet sendte til alle danske elnetvirksomheder den 18. august 2022.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte en af følgende medarbejdere hos Forsyningstilsynet:

Angående leveringskvalitet: ”Vejledning til indberetning af afbrudsstatistik for leveringskvalitet i 2022”: kontakt Jakob Winther Tykesson på jawt@forsyningstilsynet.dk / Tlf. 41 71 53 61.

Angående indtægtsrammer: ”Vejledning til netvirksomheders aflæggelse af reguleringsregnskab 2022”: kontakt Marietta Jeppe på marj@forsyningstilsynet.dk / Tlf. 41 71 53 93.