Metodeanmeldelser

Alle metoder skal anmeldes til Forsyningstilsynet og må først tages i brug, når der forligger en metodegodkendelse fra Forsyningstilsynet. Efter metoden er godkendt, skal metodegodkendelsen offentliggøres på netselskabets hjemmeside og den skal være anmeldt til Forsyningstilsynets register, inden metoden tages i brug.

Vejledning til indberetning

Følgende metoder skal anmeldes:

  • Tariffer
  • Standardgebyrer
  • Tilslutningsbidrag
  • Leveringsbestemmelser
  • Tilslutningsbetingelser

Metoderne anmeldes på baggrund af Forsyningstilsynets. tilkendegivelser af Dansk Energis branchevejledninger – se alle tilkendegivelser her.

Materiale til ansøgning om metodegodkendelse

Ved ansøgning om metodegodkendelse skal selskabet indsende dokumentation f.eks. liste over tariffer samt udfylde og indsende skema 1 for så vidt angår anmeldelser af tariffer, standardgebyrer og tilslutningsbidrag.

For så vidt angår leveringsbestemmelser og tilslutningsbetingelser benyttes skema 2.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetninger stiles til Center for NET (Center for nettilslutning, tariffer og kommunale indberetninger). Skriv til os via Forsyningstilsynets Digital Post postkasse, som du kan tilgå via kontaktoplysningerne her på siden.

Frist for indberetning

Der kan løbende ansøges om metodegodkendelser, men det vil typisk ske umiddelbart efter nye tilkendegivelser af Dansk Energis branchevejledninger. Se i øvrigt mere i metodebekendtgørelsen på retsinfo.dk.

Ansøgninger om metodegodkendelser skal sendes til Forsyningstilsynets Digital Post postkasse, som du kan tilgå via kontaktoplysningerne her på siden.