Ansøgninger før 2018

Bemærk § 50 Stk. 5 i BEK nr 969 af 27/06/2018, hvoraf det fremgår, at ansøgning om forhøjelse af reguleringspriser og om korrektioner efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 4 skal være modtaget af Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018, for så vidt angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget rettidigt, bortfalder muligheden for at få godkendt en forhøjelse af rammerne.

Ansøgninger efter 2018

Ansøgninger vedr. 2018 og fremefter skal indsendes jf. punktet Reguleringsregnskab og ansøgninger