Forbrugerpriser

Her finder du vores løbende statistikker over udviklingen i de priser, som forbrugerne betaler for deres el, naturgas og fjernvarme. Du finder også link til undersøgelser af prisudviklingen, som vi laver årligt på elområdet, og som vi har lavet på fjernvarmeområdet fra 2014-2019.

Elpriser

Vi offentliggør hvert kvartal en statistik for udviklingen i de priser, som forbrugerne betaler til deres elhandler for leveringen af elektricitet. Find statistikken her. 

Naturgaspriser

Vi offentliggør hvert kvartal en statistik bl.a. for udviklingen i priserne på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic. Find statistikken her. 

Fjernvarmepriser

Vi offentliggør to gange om året (juni og december) en statistik for udviklingen i de priser, som forbrugerne betaler for leveringen af varme fra deres fjernvarmeværk. Find statistikken her. 

Elprisundersøgelser

Vi offentliggør en årlig elprisundersøgelse, der sammenligner prisniveauerne hos de enkelte elleverandører. Find undersøgelserne her. 

Fjernvarmeprisundersøgelser

Vi offentliggjorde fra 2014 til 2019 en årlig undersøgelse af udviklingen i priserne for fjernvarme. Find undersøgelserne her. 

Sammenlign el- og gasleverandørernes priser og vilkår

Forsyningstilsynet driver de to offentlige prisportaler Elpris.dk og Gasprisguiden.dk, hvor forbrugere kan sammenligne el- og gasleverandørernes priser og vilkår. 

Sådan håndterer vi fejl i statistikken

Vi kvalitetssikrer vores statistikker og andet materiale før offentliggørelse. Der kan dog alligevel forekomme fejl. Hvis vi opdager en fejl, sørger vi for at rette den og informere brugerne hurtigst muligt.