Elpriser

Vi offentliggør hvert kvartal en statistik for udviklingen i de priser, som forbrugerne betaler for leveringen af deres elektricitet. Statistikken viser den gennemsnitlige elpris for husholdninger og mindre virksomheder i Danmark med et forbrug under 100.000 kWh om året. Prisen er opgjort i øre pr. kWh baseret på en typisk forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh.

Elprisstatistikken er ført siden 2006 og anvendes bl.a. af Danmarks Statistik og Eurostat.