Analyse af elpriser

Som en hjælp til forbrugernes aktive leverandørvalg gennemfører Forsyningstilsynet hvert år en omfattende prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder, herunder en sammenligning af de enkelte elhandelsvirksomheders prisniveauer. Formålet hermed er at sikre åbenhed om priserne, til gavn for gennemsigtigheden og konkurrencen på elmarkedet. Undersøgelsen giver et samlet overblik over produkter og priser for hele det forgangne år og er udviklet som et historisk tilbageskuende supplement til det her og nu overblik forbrugeren kan få på tilsynets portal elpris.dk.