Prisstatistik 1. kv 2022

12-05-2022

I 1. kvartal 2022 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh 321,55 øre/kWh. Dette udgør en stigning på 48,82 øre/kWh, i forhold til prisen i 4. kvartal 2021, som var på 272,73 øre/kWh.
Elpriserne er således steget betydeligt fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal i 2022. Elpriserne var i kvartalet højere end niveauet for hele 2021.

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark.

Elprisstatistikken afløser de to tidligere elprisstatistikker, Energitilsynet udgav før 2016. Med afskaffelsen af forsyningspligten den 1. april 2016 er det ikke længere hensigtsmæssigt at udgive to separate statistikker for henholdsvis forsyningspligtprodukter og handelsprodukter. Elprisstatistikken for større virksomheder med over 100.000 kWh i årligt forbrug er samtidigt overgået til Energistyrelsen.

Elprisstatistikken viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kWh for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh. Detailprisen for el er i en årrække blevet angivet med udgangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh. 4.000 kWh er også tæt på det faktiske gennemsnitlige forbrug for en skabelonforbruger i Danmark. Alle forbrugere og virksomheder, som ikke er timemålte, er skabelonforbrugere.

Statistikken kan findes her på siden under 'Hent filer'.

Elprisstatistikkerne opdelt månedsvis fra 2006 og frem findes her.