Naturgasprisstatistik

Vi offentliggør hvert kvartal en statistik for udviklingen i priserne på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic. Vi beregner både en gennemsnitlig månedspris og en gennemsnitlig kvartalspris. Herudover opdeles kvartalsprisen i gasmarkedets tre produkttyper, som er henholdsvis forsyningspligtprodukt, tilbagefaldsprodukt og kommercielt handelsprodukt. Vi laver også en naturgasprisstatistik med fokus på husholdninger. Den baserer sig på udtræk fra Gasprisguiden og indberettede data for priserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter til Forsyningstilsynet.