Deltagere på de europæiske engrosmarkeder - REMIT

EU’s regler til bekæmpelse af markedsmanipulation og insiderhandel (REMIT) stiller en række krav til alle aktører, der ønsker at deltage på de fælles europæiske engrosmarkeder for handel med el og gas.

Find Europa-Parlamentets og Rådets forordning her

National registrering

Alle danske (samt norske) aktører, som vil deltage på de europæiske engrosmarkeder for el og gas, skal først registreres hos Forsyningstilsynet.
Aktører fra ikke-EU-lande (fx Norge) skal ligeledes registrere sig hos Forsyningstilsynet. Aktører fra andre EU-lande skal registrere sig i deres hjemland.   

Vi har udarbejdet en ikke-bindende manual til registreringen, som du kan finde her

Registreringen sker via en webformular, som du kan finde her

Har du behov for praktisk hjælp til registreringen kan du skrive til remit@forsyningstilsynet.dk eller ringe til Kitty Vandal Kabel på tlf. 41 71 53 70.

Europæisk indberetning

Alle aktører, som deltager på de europæiske engrosmarkeder for el og gas har pligt til at indberette deres transaktioner til Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER). Det gælder også aktører, som agerer på vegne af markedsdeltagere.

Europa-Kommissionen har med en gennemførelsesforordning fastsat, hvilke kontrakter og derivater, herunder handelsordrer, som skal indberettes, samt en række indberetningsforpligtelser og –frister.

Find gennemførelsesforordningen her

For at gennemføre indberetninger skal deltageren tilmeldes en såkaldt Registered Reporting Mechanism (RRM).

Har du behov for yderligere information om tilmeldingen til RRM kan den findes på ACER’s REMIT-portal

Anmeldelse af potentielle lovovertrædelser

Har du mistanke om, at EU’s regler mod markedsmanipulation og insiderhandel (REMIT) er blevet overtrådt har du mulighed for at anmelde det til Forsyningstilsynet og andre myndigheder.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet kan ske her

Anmeldelsen behandles fortroligt og kan gøres anonymt.

Yderligere information om REMIT-reglerne

Forsyningstilsynet er dansk myndighed i forhold til håndhævelsen af EU’s regler til bekæmpelse af markedsmanipulation og insiderhandel (REMIT). Håndhævelsen sker i praksis gennem overvågning, efterforskning og anmeldelse til politiet ved begrundet mistanke om lovbrud.

Overvågningen sker på grundlag af rapporter om mistænkelig adfærd fra Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, modtagne anmeldelser og vores egen indhentning og analyse af data. 

Vi kan i forbindelse med håndhævelsen bl.a.:

  • indhente nødvendige oplysninger hos enhver relevant fysisk og juridisk person, herunder hos offentlige myndigheder
  • få adgang til en markedsdeltagers lokaler og på stedet gøre os bekendt med enhver nødvendig oplysning (kontrolbesøg)
  • påbyde, at forhold, der strider mod REMIT, bringes i orden
  • offentliggøre afgørelser i sager om overtrædelse af regler i REMIT på vores hjemmeside
  • offentliggøre beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning på vores hjemmeside

Information om de specifikke REMIT-regler, som markedsdeltagerne forventes at overholde, kan findes i følgende nøgledokumenter

Vejledning om handel med sig selv på engrosmarkedet for el

Vi udgav i november 2023 en vejledning om vores forståelse af de to begreber ”wash trades” (handel med sig selv) og ”capacity hoarding” (hamstring af transmissionskapacitet), der begge kan anvendes af aktører til markedsmanipulation.

ACER Guidance

ACER's seneste ikke-bindende vejledning om REMIT.

Q&A on REMIT

ACER’s Q&A on REMIT indeholder spørgsmål og svar om REMIT. 

Yderligere information og dokumenter kan findes på REMIT-portalen, som bestyres af ACER og er tilgængelig for alle markedsdeltagere og andre interessenter.

Spørgsmål til REMIT kan herudover rettes til os via:

remit@forsyningstilsynet.dk

 

 

Indhold