Vejledning om handel med sig selv på engrosmarkedet for el

04-10-2023

Denne vejledning indeholder Forsyningstilsynets forståelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen), som forbyder markedsmisbrug og (forsøg på) markedsmanipulation på engros-energimarkederne.

Vejledningen er nærmere afgrænset til Forsyningstilsynets forståelse af de to begreber ”wash trades” (handel med sig selv) og ”capacity hoarding” (hamstring af transmissionskapacitet), der begge kan anvendes af markedsaktører til markedsmanipulation.

Forsyningstilsynets vejledning kan findes under 'Hent filer' her på siden.