Elnetvirksomhedernes Interne overvågningsprogrammer

Elnetvirksomheder har pligt til årligt at indsende deres årsberetning med en beskrivelse af deres interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd, herunder deres interne kontrolprocedurer i denne forbindelse, jf. Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning (Anmeldelsesbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning.

Hvad er fristen?

Den 1. juni.

Vejledning

Vi forventer at udsende en revideret vejledning om reglerne for elnetvirksomheders interne overvågning i februar 2024. Du kan læse om regler relateret til spørgsmålet om diskriminerende adfærd her:

Vejledning til netvirksomhedernes særskilte identitet

Vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 12

Hvor indberetter jeg?

Årsberetningen sendes til vores digitale postkasse (Digital Post), som du kan finde link til på denne side.