Elnetvirksomhedernes Interne overvågningsprogrammer

Elnetvirksomheder har pligt til årligt at indsende deres årsberetning med en beskrivelse af deres interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd, herunder deres interne kontrolprocedurer i denne forbindelse, jf. Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning (Anmeldelsesbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning.

Hvad er fristen?

Den 1. juni.

Vejledning

Du kan hente vejledning om intern overvågning i Forsyningstilsynets Vejledning om intern overvågning for netvirksomheder som du finder her: Vejledning om intern overvågning for netvirksomheder (retsinformation.dk)

Hvor indberetter jeg?

Indberetningen skal ske via virk.dk.

Gå på virk.dk. Søg på ” Intern overvågning el”. Vælg blanketten ” Årsberetning vedrørende intern overvågning for el”.

Klik på ”Start selvbetjening” og log ind med virksomhedens MitID/digitale medarbejdersignatur.

Når der klikkes på ”Start selvbetjening”, vil man blive sendt direkte til blanketten.

Når skemaet er udfyldt, godkendt og indsendt, vil du modtage en kvitteringsmail med de indberettede oplysninger. Kvitteringsmailen er din elnetvirksomheds dokumentation for, at indberetningen er foretaget.