Indberetning for gasleverandører

Forsyningsafbrydelser

Gasleverandører har pligt til at anmelde data om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor hvert år senest den 1. april, jf. bekendtgørelse nr. 208 af den 1. marts 2023.

Information om digital indberetning

Indberetning om forsyningsafbrydelser skal foretages via virk.dk. Blanketten kan tilgås på to måder:

  • Gå på virk.dk Søg på ”forsyningsafbrydelser - gas”. Vælg den blanket, der hedder ”Indberetningsskema for forsyningsafbrydelser - gas”. Klik på ”Start selvbetjening” og log ind med virksomhedens NemID/digitale medarbejdersignatur.
  • Log ind på virk.dk med virksomhedens NemID/digitale medarbejdersignatur, og søg derefter blanketten frem som nævnt under pkt. 1. Når der klikkes på ”Start selvbetjening”, vil man blive sendt direkte til blanketten.

Når skemaet er udfyldt, godkendt og indsendt, vil gasleverandøren modtage en kvitteringsmail med de indberettede oplysninger. Kvitteringsmailen er gasleverandørens dokumentation for, at indberetningen er sendt til Forsyningstilsynet.

Hvis digital indberetning ikke er mulig:

Såfremt det ikke er muligt for gasleverandøren at indberette via virk.dk, kan der i stedet foretages indberetning af forsyningsafbrydelser ved brug af det skema, som kan hentes via link nedenfor. Hvis skemaet anvendes, er det vigtigt, at gasleverandøren er opmærksom på, at de sorte felter ikke skal udfyldes, og at skemaet skal underskrives, før det indsendes til Forsyningstilsynet.

Skemaet skal indsendes til Forsyningstilsynets digitale postkasse, som kan tilgås via kontaktoplysningerne nederst på siden.

Skema til indberetning af forsyningsafbrydelser.

Frist for indberetning

Hvert år d. 1. april.

 

Kontakt