Prisstatistik 2. kv. 2018

24-08-2018

I 2. kvartal 2018 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh 228,3 øre/kWh - en stigning på 2,8 øre/kWh i forhold til prisen i 1. kvartal

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 200 elproduk-ter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.