Prisstatistik 3. kv. 2016

01-08-2016

I 3. kvartal 2016 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh på 226,68 øre/kWh - et fald på 2,54 øre/kWh i forhold til prisen i 2. kvartal 2016 på 229,23 øre/kWh

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 200 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.