Prisstatistik 1. kv. 2024

Den samlede gaspris for husholdninger og mindre virksomheder faldt i 1. kvartal 2024

18-04-2024

I løbet af første kvartal 2024 blev gennemsnitsprisen for gas for husholdningskunder 11,10 kr./m3. Dette repræsenterede et fald på 0,23 kr./m3 fra 4. kvartal 2023, hvor den gennemsnitlige gaspris var 11,33 kr./m3. Denne ændring svarer til en procentuel nedgang på 2,0%.

Detail gaspris

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på data fra Gasprisguiden og Skatteministeriet.
Klik på de firkantede mærkater med 'Gaspris', 'Distribution', 'Energiafgift', 'Tariffer'  og 'Moms' for at se en graf med kun de valgte andele.  

Den kommercielle gaspris udgjorde i gennemsnit 3,60 kr./m3 i 1. kvartal, hvilket er et betydeligt fald på 1,14 kr./m3 i forhold til 4. kvartal 2023. Den kommercielle gaspris udgør med ca. 32% den største del af den samlede pris efterfulgt af energiafgiften med ca. 29%. Distribution udgør ca. 16%, mens nødforsyningstarif og moms udgør hen-holdsvis ca. 3% og 20%.