Prisstatistik 3. kv. 2021

21-10-2021

I 3. kvartal 2021 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh 240,09 øre/kWh. Dette udgør en stigning på 22,03 øre/kWh, i forhold til prisen i 2. kvartal 2021, som var på 218,06 øre/kWh. Elpriserne har således steget relativt meget i 3.kvartal i 2021, hvor den største stigning var fra juli 2021 til august 2021. Elpriserne voksede hver måned, og ender med det højeste niveau i 2021 i september.

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virk-somheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets el-pris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms. Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettarif-fer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark. Elprisstatistikken afløser de to tidligere elprisstatistikker, Energitilsynet udgav før 2016. Med afskaffelsen af forsyningspligten den 1. april 2016 er det ikke længere hensigts-mæssigt at udgive to separate statistikker for henholdsvis forsyningspligtprodukter og handelsprodukter. Elprisstatistikken for større virksomheder med over 100.000 kWh i årligt forbrug er samtidigt overgået til Energistyrelsen.

Elprisstatistikken viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kWh for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh. Detailprisen for el er i en årrække blevet angivet med ud-gangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh. 4.000 kWh er også tæt på det faktiske gennem-snitlige forbrug for en skabelonforbruger i Danmark. Alle forbrugere og virksomheder, som ikke er timemålte, er skabelonforbrugere.

Statistikken kan findes her på siden under 'Hent fil'.

Elprisstatistikkerne opdelt månedsvis fra 2006 og frem findes her