Fjernvarmepriserne faldt i første halvår af 2023

21-12-2023

Fjernvarmepriserne faldt i første halvår af 2023. Det viser Forsyningstilsynets seneste prisstatistik, der afspejler de fjernvarmepriser, der var gældende i august 2023.

Store forskelle i prisudviklingen

Når man sammenligner fjernvarmepriserne fra januar 2023 til august 2023 ses et fald i priserne. I gennemsnit faldt priserne således 3,45 pct. i denne periode. Varmeprisen steg til gengæld med 9,77 pct. i perioden fra august 2022 til august 2023.

Som det også var tilfældet i prisstatistikken for august 2022, viser nærværende statistik markante forskelle i udviklingen i priserne mellem de forskellige værker for hele året. Blandt de værker med den største stigning, kan der ses prisstigninger på op mod 158 pct. fra august 2022 til august 2023. Omvendt ses der også prisfald på cirka 53 pct. i perioden fra august 2022 til august 2023.

Forskellene viser sig således også i de nominelle priser for et standardhus, hvor priserne svinger fra 59.113 kr. pr. år til 5.241 kr. pr. år i den billigste ende af skalaen.

Geografisk variation i fjernvarmeprisen

I prisstatistikken for august 2023 opgøres den gennemsnitlige varmepris geografisk. Heraf fremgår det, at prisen varierer med mere end 6.500 kr. på tværs af landet. Den billigste gennemsnitlige fjernvarmepris pr. august 2023 forekom på Fyn og nærmeste øer, mens den dyreste gennemsnitspris kunne findes på Bornholm.

Forventet offentliggørelse af næste prisstatistik

Forsyningstilsynet offentliggør prisstatistikken to gange om året med priser gældende for henholdsvis januar og august. Den næste prisstatistik for januar 2024 forventes at være færdig i juli 2024.

Prisstatistikken og den tilhørende rapport kan findes i menuen i højre side. For yderligere spørgsmål henvises Forsyningstilsynets Center VARME  på tlf. 41 71 54 00.