Prisstatistik 2. kv 2022

28-08-2022

Prisen for el hos husholdninger og mindre virksomheder steg med ca. 11 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal 2022. Stigningen betyder, at der samlet er sket en stigning på ca. 64 pct. siden 2. kvartal 2021.

Grafen viser udviklingen i den samlede elpris fra 2021 til juni 2022. Prisen er i perioden steget kraftigt fra 216,6 øre per kilowattime til 352,9 øre per kilowattime.

Kilde: Forsyningstilsynet.

Kvartalsstatistikken viser, at den rene elpris udgjorde ca. 43 pct. af den gennemsnitlige pris i 2. kvartal af 2022. Dette er en stigning på 4 procentpoint fra 1. kvartal 2022, hvor den udgjorde ca. 39 pct. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 er der sket en stigning i den rene elpris’ andel af den samlede pris på 24 procentpoint fra ca. 19 pct. i 2. kvartal 2021. Ud over elprisen består den samlede regning også af abonnementsbetaling, betaling til netselskab og Energinet samt elafgift og moms. Disse elementer har udviklet sig stabilt sammenlignet med 1. kvartal.

Kvartalsstatistikken opgør udviklingen i de forskellige produktkategorier, som fremgår af Elpris.dk: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter. Statistikken viser, at gennemsnitsprisen for alle tre produkttyper var højere i 2. kvartal end 1. kvartal 2022.

Elprisstatistikken er ført siden 2006, og ved at downloade denne fil kan man danne sig et overblik over, hvordan de gennemsnitlige priser på el har udviklet sig siden da.