Prisstatistik 4. kv. 2019

14-02-2019

I 4. kvartal 2019 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh på 223,43 øre/kWh. Dette er en stor stigning på 10,90 øre/kWh, i forhold til prisen i 3. kvartal 2019, som var på 212,53 øre/kWh. Elpriserne har således været stigende over perioden

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 200 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark.

Elprisstatistikkerne fra 2006 og frem kan nu findes her