Prisstatistik 4. kv 2022

10-02-2023

Prisen for el hos husholdninger og mindre virksomheder steg med ca. 13 % fra 3. kvartal til 4. kvartal 2022. Elprisen er steget med ca. 70 % siden 3. kvartal 2021.

Graf der viser samlet elpris.

Kvartalsstatistikken viser, at den kommercielle elpris udgjorde ca. 53 % af den samlede pris i 4. kvartal af 2022. Dette er en stigning på 3 procentpoint fra 3. kvartal 2022, hvor den udgjorde ca. 50 %. Ud over elprisen består den samlede regning også af betaling til netselskab og Energinet, samt elafgift og moms. Disse elementer har ligget stabilt sammenlignet med 3. kvartal.

Kvartalsstatistikken opgør også udviklingen i de forskellige produktkategorier, som fremgår af elpris.dk: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter. Gennemsnitsprisen for klimaprodukter og variable produkter er faldet i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2022, mens prisen på faste produkter er steget.

Elprisstatistikken er ført siden 2006, og ved at downloade denne fil kan man danne sig et overblik over, hvordan de gennemsnitlige priser på el har udviklet sig siden da.