Prisstatistik 1. kvt. 2020

07-05-2020

I 1. kvartal 2020 udgjorde den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh 215,06 øre/kWh. Dette er et fald på mere end 8 øre/kWh i forhold til prisen i 4. kvartal 2019, som var på 223,43 øre/kWh. Elpriserne har således været aftagende over perioden

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 200 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark.

Elprisstatistikkerne fra 2006 og frem kan nu findes her