Prisstatistik 2. kv. 2023

05-09-2023

Den gennemsnitlige elpris for husholdninger og mindre virksomheder faldt med ca. 44 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal 2023, og er nu på et lavere niveau end i 2. kvartal 2021. Det viser Forsyningstilsynets kvartalsstatistik, som er blevet offentliggjort i dag.

Prisstatistik 2. kv. 2023 graf

De seneste måneder har vist en tendens til, at elpriserne er stabiliseret, og de er nu tilbage på niveauet før energikrisen. Dette skyldes især nedsættelsen af elafgiften. 

Kvartalsstatistikken viser, at den kommercielle elpris udgjorde ca. 54 pct. af den samlede pris i 1. kvartal af 2023. Dette er et fald på 6 procentpoint fra 1. kvartal 2023, hvor den udgjorde ca. 60 pct. Ud over elprisen består den samlede regning også af betaling til netselskab og Energinet, samt elafgift og moms. Elafgiften er nedsat betydeligt i første halvdel af 2023.

Kvartalsstatistikken opgør også udviklingen i de forskellige produktkategorier, som fremgår af elpris.dk: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter. Gennemsnitsprisen for alle produktkategorier er faldet i 2. kvartal 2023 i forhold til 2. kvartal 2023.

Elprisstatistikken er ført siden 2006, og ved at downloade denne fil kan man danne sig et overblik over, hvordan de gennemsnitlige priser på el har udviklet sig siden da.