Prisstatistik 4. kv. 2021

24-01-2022

I 4. kvartal 2021 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh 272,73 øre/kWh. Dette udgør en stigning på 32,64 øre/kWh, i forhold til prisen i 3. kvartal 2021, som var på 240,09 øre/kWh. Elpriserne har således steget relativt meget fra 3. kvartal til 4.kvartal i 2021 dog med et fald fra oktober til november. Elpriserne ender i kvartalet med at være på det højeste niveau i 2021.

Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark.

Elprisstatistikken afløser de to tidligere elprisstatistikker, Energitilsynet udgav før 2016. Med afskaffelsen af forsyningspligten den 1. april 2016 er det ikke længere hensigtsmæssigt at udgive to separate statistikker for henholdsvis forsyningspligtprodukter og handelsprodukter. Elprisstatistikken for større virksomheder med over 100.000 kWh i årligt forbrug er samtidigt overgået til Energistyrelsen.

Elprisstatistikken viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kWh for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh. Detailprisen for el er i en årrække blevet angivet med udgangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh. 4.000 kWh er også tæt på det faktiske gennemsnitlige forbrug for en skabelonforbruger i Danmark. Alle forbrugere og virksomheder, som ikke er timemålte, er skabelonforbrugere.

Statistikken kan findes her på siden under 'Hent fil'.

Elprisstatistikkerne opdelt månedsvis fra 2006 og frem findes her.