Prisstatistik 4. kv. 2020

20-01-2021

Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder og en oversigt over prisudviklingen på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic.

Metoden til beregning af naturgasstatistikken for husholdninger er blevet opdateret i 2014. Der beregnes både en gennemsnitlig månedspris og en gennemsnitlig kvartalspris. Herudover opdeles kvartalsprisen i de tre produkttyper, der findes på gasmarkedet:

  • Forsyningspligtprodukt
  • Tilbagefaldsprodukt
  • Kommercielt handelsprodukt

Naturgasstatistikken for husholdninger baserer sig på udtræk fra Gasprisguiden, der administreres af Energinet, såvel som indberettede data for priserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukterne til Forsyningstilsynet. Naturgasstatistikken for industrikunder baseres på priser fra Gaspoint Nordic.