Elnetvirksomhedernes netudviklingsplaner 2023

07-11-2023

I skemaet nederst her på siden får du et overblik over de danske elnetvirksomheders "Netudviklingsplaner 2023", som udarbejdes i løbet af 2022. I april sendes de foreløbige planer i høring, og i december offentliggøres de endelige netudviklingsplaner.

Alle netvirksomheder skal som følge af eldirektivet udarbejde en plan over deres netområde med henblik på at skabe klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt.

Netudviklingsplanerne skal indeholde de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år og indeholde anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som netvirksomheden vil bruge som alternativ til systemudvidelse.

Nederst her på siden finder du et skema med links til samtlige netvirksomheders netudviklingsplaner. Forsyningstilsynet offentliggør dels de oprindeligt indsendte planer i april og de endelige planer i december, jf. nedenstående beskrivelse af processen.

Høring i april

Frist for indsendelse er 1. april 2022, og umiddelbart derefter offentliggøres planerne her på Forsyningstilsynets hjemmeside. Dermed påbegynder en høringsperiode på fire uger fra mandag den 4. april og til og med søndag den 1. maj 2022.

Alle bemærkninger, spørgsmål, o.l. (dvs. høringssvar) skal sendes til netvirksomheden. Forsyningstilsynet er ikke modtager af høringssvar.

Opdateret og endelig version i december

Efter endt høringsperiode skal netvirksomhederne inden for 10 uger opdatere netudviklingsplanerne i relevant omfang og indarbejde evt. høringssvar. Resultaterne af høringsprocessen og opdaterede netudviklingsplaner skal herefter igen sendes til Forsyningstilsynet senest den 8. juli 2022. Forsyningstilsynet vil sende et nyhedsbrev ud, når fristen for at sende de opdaterede netudviklingsplaner nærmer sig.

Forsyningstilsynet kan herefter anmode netvirksomhederne om ændringer i netudviklingsplanerne senest den 1. oktober. Forsyningstilsynet skal altså ikke præsentere en egentlig godkendelse af planerne, men foretage et gennemsyn af planerne og bl.a. sikre, at de formelle regler er overholdt, f.eks. at planerne har været sendt i høring.

Herefter skal netvirksomhederne senest den 1. december 2022 sende den endelige netudviklingsplan til Forsyningstilsynet, som senest 1. januar 2023 offentliggør de endelige planer her på siden.

Forsyningstilsynet offentliggør netvirksomhedernes netudviklingsplaner, redegørelse for resultaterne af høringsprocessen samt Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om ændringer.

Fakta: Forsinkede netudviklingsplaner ses nederst på siden

Nogle få netvirksomheder har indleveret deres netudviklingsplaner efter tidsfristen 1. december 2022. De pågældende netudviklingsplaner kan findes allernederst på denne side i et separat skema.

 

Elnetvirksomhed

Høringsversion
(1.4.2022)

Endelig version
(1.12.2022)

Cerius A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Anmodning om ændring

Dinel A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Anmodning om ændring

Elektrus A/S Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Elinord A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Anmodning om ændring

Elnet Midt A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Flow Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

 

Forsyning Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

GEV Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Hammel Elforsyning Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Hjerting Transformatorforening

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Hurup Elværk Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Ikast El Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Anmodning om ændring

Konstant Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3

Energistyrelsens udtalelse 

L-Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Anmodning om ændring

Læsø Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

N1 A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

N1 Randers A/S

Virksomheden fusionerer 1. januar 2023 med N1 A/S. Find de kombinerede netudviklingsplaner under N1 A/S.

 

Nakskov Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Netselskabet Elværk

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

NKE-Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

NOE Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Nord Energi Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Anmodning om ændring

Radius Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Anmodning om ændring

RAH Net A/S Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Ravdex A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Sunds Net

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

Anmodning om ændring

Tarm Elværk Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Trefor El-Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Trefor El-Net Øst A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Anmodning om ændring

Veksel A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Vestjyske Net 60 kV A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Videbæk Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Anmodning om ændring

Vores Elnet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Zeanet A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Anmodning om ændring

Aal El-Net

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse 

Anmodning om ændring

Aars-Hornum Net A/S

Plan til høring

Endelig version

Energistyrelsens udtalelse

 

Fakta: Ikke endelige netudviklingsplaner

Da disse netvirksomheder ikke har reageret på forespørgsel om ændring af deres netudviklingsplan i henhold til Forsyningstilsynets anmodning, er det den ikke endelige version der fremgår her, dvs. det er høringen af netudviklingsplanen, der ligger på hjemmesiden.

Elnetvirksomhed

Høringsversion
(8.4.2022)

Ikke opdateret version (1.12.2021)

El-net Kongerslev A/S

Plan til høring

Høringsversion

Anmodning om ændring

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Plan til høring

Høringsversion

Anmodning om ændring

Vildbjerg Elnet A/S

Har ikke indsendt netudviklingsplan

Har ikke indsendt netudviklingsplan