Proces for netudviklingsplaner

Her kan du som netvirksomhed få et overblik over den generelle proces for udvikling af netudviklingsplaner.

Fakta: Deadlines kan variere for de enkelte år

Denne side indeholder generelle oplysninger om processen for udvikling af netudviklingsplanerne. De datoer, der fremgår her på siden er derfor vejledende.

Hvis man vil se de præcise datoer for deadlines for de enkelte år, skal man derfor gå ind på siden indeholdende netudviklingsplanerne for det pågældende år via menuen til venstre.

Høring i april

Begyndende i 2022 skal netvirksomhederne hvert andet år sende deres respektive netudviklingsplaner til Forsyningstilsynet.

Frist for indsendelse er 1. april, og umiddelbart derefter offentliggøres planerne her på Forsyningstilsynets hjemmeside. Dermed påbegynder en høringsperiode på fire uger. I 2024 ligger høringsperioden fra 4. april til og med 1. maj.

Alle bemærkninger, spørgsmål, o.l. (dvs. høringssvar) skal sendes til netvirksomheden. Forsyningstilsynet er ikke modtager af høringssvar.

Opdateret og endelig version i december

Efter endt høringsperiode skal netvirksomhederne inden for 10 uger opdatere netudviklingsplanerne i relevant omfang og indarbejde evt. høringssvar. Resultaterne af høringsprocessen og opdaterede netudviklingsplaner skal herefter igen sendes til Forsyningstilsynet primo juli. Forsyningstilsynet vil sende et nyhedsbrev ud, når fristen for at sende de opdaterede netudviklingsplaner nærmer sig.

Forsyningstilsynet kan herefter anmode netvirksomhederne om ændringer i netudviklingsplanerne senest 1. oktober. Forsyningstilsynet skal altså ikke præsentere en egentlig godkendelse af planerne, men foretage et gennemsyn af planerne og bl.a. sikre, at de formelle regler er overholdt, f.eks. at planerne har været sendt i høring.

Netvirksomhederne skal senest den 2. december sende den endelige netudviklingsplan til Forsyningstilsynet. Tilsynet skal derpå senest 1. januar offentliggøre dem her på hjemmesiden.

Forsyningstilsynet offentliggør netvirksomhedernes netudviklingsplaner, redegørelse for resultaterne af høringsprocessen samt Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om ændringer.

Opdatering af netudviklingsplanerne inden for den regulære to-års-kadence

Som nævnt skal netvirksomhederne som udgangspunkt udarbejde netudviklingsplaner hvert andet år. Netvirksomhederne kan dog opdatere deres netudviklingsplan inden for denne fastsatte to-års-kadence.

Den enkelte netvirksomhed vurderer og afgør i så fald selv, hvorvidt ændringer i planen skal sendes i høring. Hvis netvirksomheden sender den opdaterede plan i høring inden for den to-årige-kadence, er processen den samme, som for den regulære to-års-kadence. Tidsplanen er til forskel fra den ordinære to-års-kadence lidt kortere ved ændringer inden for den ordinære tidskadence, f.eks. har Forsyningstilsynet kortere tid til at anmode om en ændring og skal gøre dette senest 6 uger efter tilsynet har modtaget den opdaterede plan.

Hvis Forsyningstilsynet ikke har anmodet om en ændring inden for 6 uger efter at have modtaget den opdaterede netudviklingsplan, skal netvirksomheden umiddelbart efter udløbet af denne frist sende netudviklingsplanen og redegørelse for resultaterne fra høringsprocessen til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet vil umiddelbart herefter offentliggøre netudviklingsplanen samt netvirksomhedens redegørelse af høringsprocessen her på hjemmesiden.