Kontaktudvalg

Forsyningstilsynets kontaktudvalg har til formål at rådgive Forsyningstilsynet og klima-, energi- og forsyningsministeren om forhold i forsyningssektorerne

Kontaktudvalgets formål

Forsyningstilsynets kontaktudvalg har til formål at rådgive Forsyningstilsynet og Klima-, energi- og forsyningsministeren om forhold i forsyningssektorerne relateret til Forsyningstilsynets opgaver og beføjelser i medfør af lov om Forsyningstilsynet, lov om el-forsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om fremme af besparelser af energiforbruget eller regler fastsat i medfør heraf.

Kontaktudvalget udgør et formaliseret samarbejde mellem Forsyningstilsynets og branchen, herunder forbrugerorganisationer og de regulerede virksomheder. Det er et forum, hvor Forsyningstilsynet kan indgå i direkte dialog med branche og øvrige interessenter om forhold, som Forsyningstilsynet finder relevante at drøfte.

Du kan finde yderligere informationer om kontaktudvalget i filen 'Rammepapir for Kontaktudvalget', som ligger under 'Hent filer' her på siden. Her finder du også referaterne fra tidligere kontaktudvalgsmøder.

Fakta: Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er en udmøntning af § 8 i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet og er nedsat ved Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg - BEK nr 192 af 28/02/2019.