Kontaktudvalg

Forsyningstilsynets kontaktudvalg har til formål at rådgive Forsyningstilsynet og klima-, energi- og forsyningsministeren om forhold i forsyningssektorerne

Kontaktudvalget formål
Forsyningstilsynets kontaktudvalg har til formål at rådgive Forsyningstilsynet og Klima-, energi- og forsyningsministeren om forhold i forsyningssektorerne relateret til Forsyningstilsynets opgaver og beføjelser i medfør af lov om Forsyningstilsynet, lov om el-forsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om fremme af besparelser af energiforbruget eller regler fastsat i medfør heraf.

Kontaktudvalget udgør et formaliseret samarbejde mellem Forsyningstilsynets og branchen, herunder forbrugerorganisationer og de regulerede virksomheder. Det er et forum, hvor Forsyningstilsynet kan indgå i direkte dialog med branche og øvrige interessenter om forhold, som Forsyningstilsynet finder relevante at drøfte.

Hent mere information om Kontaktudvalget i filen til højre og læs mødereferat.

Fakta: Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er en udmøntning af § 8 i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet og er nedsat ved Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg - BEK nr 192 af 28/02/2019.