Analyse 1

Grøn omstilling og økonomisk regulering

29-04-2020

Analyse af mulige ændringer til reguleringen

Energisektorens monopolvirksomheder er i gang med en grøn omstilling, der kan få deres omkostninger til at overstige de indtægter, som de i dag har lov til at opkræve via tarifferne hos forbrugerne. Derfor har Forsyningstilsynet i denne analyse undersøgt hvilke hensyn, der bør tages, hvis virksomhederne skal have mulighed for at indregne ekstra omkostninger til grøn omstilling i deres tilladte indtægter.

”En måde at sikre at den grønne omstilling bliver omkostningseffektiv er ved at stille konkrete krav til virksomhedernes grønne tiltag. For det første skal det dokumenteres, at tiltaget konkret bidrager til den grønne omstilling, for det andet, at tiltaget er klart nødvendigt og endelig, for det tredje, at investeringen er omkostningseffektiv i forhold til, hvad der ellers findes af løsninger på markedet,” sagde direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, i forbindelse med offentliggørelsen.

Analysen kan findes her: