Analyse 2

Fusioner af elnetvirksomheder: Effekter og incitamenter

2020

Reguleringen af elnetvirksomheders indtægtsrammer giver et uhensigtsmæssigt ekstra incitament til fusioner, viser analyse fra Forsyningstilsynet.

En sammenlægning af elnetvirksomheder kan udløse en stigning i de indtægter, som virksomhederne må opkræve hos forbrugerne, alene som følge af en uhensigtsmæssig udformning af reglerne på området. Udsigten til den pågældende stigning kan give en ekstra tilskyndelse til fusioner og kan med fordel for forbrugerne fjernes gennem en justering af lovgrundlaget, lyder det i denne analyse fra Forsyningstilsynet. 

Analysen kan findes her:

Kontakt