Analyse 4

Samtidigheden mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger

05-09-2021

Reguleringen af de danske varmeforsyningsselskaber bygger på et grundlæggede hvile-i-sig-selv princip. Princippet er baseret på, at selskaberne kun må indregne nødvendige udgifter i prisen for levering af den faktiske varme hos deres kunder. Forbrugerne risikerer dog alligevel at betale for mere end selve varmeleveringen. Det viser analysen "Samtidigheden mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger", som du kan finde til højre på denne side.

Analysen identificerer en uhensigtsmæssig forskydning mellem det tidspunkt selskaberne har en reel udgift til varmeforsyning, og det tidspunkt kunderne bliver opkrævet herfor. Det reducerer sikkerheden for, at forbrugerne kun betaler for den varme, som de rent faktisk får leveret.

I analysen undersøges fjernvarmeselskabernes mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige investeringer, op- og nedjustere deres afskrivninger, samt afvikle over/underdækninger. Brugen af henlæggelser og afskrivningsjusteringer er uhensigtsmæssig set fra et forbrugerperspektiv, da det fører til en omfordeling mellem forbrugere over tid. Forsyningstilsynet anbefaler på denne baggrund nogle konkrete præciseringer i reglerne for fjernvarmevirksomhedernes henlæggelser og afskrivninger.

Kontakt