Analyse 6

En indikatormodel til kompensation for elnetvirksomheders meromkostninger som følge af øget elektrificering

31-03-2023

Elforbruget forventes at stige markant i løbet af de kommende årtier som følge af grøn omstilling og udsigten til bl.a. flere elbiler og individuelle varmepumper. Det skaber behov for nye investeringer i udbygningen af elnettet.

Forsyningstilsynet har på anmodning fra Klima- Energi- og Forsyningsministeren udarbejdet en ny såkaldt indikatormodel, der som et effektivt supplement til de nuværende indtægtsrammer kan muliggøre, at de danske elnetselskaber har de fornødne økonomiske ressourcer til at løse deres ekstraordinære grønne investeringsbehov på en omkostningseffektiv måde. 

Kontakt