Fusioners betydning for elnetselskabers effektivitet

28-04-2009

Elektricitet transporteres fra producent til forbruger gennem et over- og et underordnet elnet: Transmissionsnettet og distributionsnettet. Transmissionsnettet ejes af Energinet.dk, mens distributionsnettet ejes af godt 100 såkaldte elnetselskaber. 

På trods af at en række elnetselskaber har fusioneret siden årtusindskiftet, er der forholdsvis væsentligt flere elnetselskaber i Danmark end i for eksempel Storbritannien og Nederlandene.

Analysen vil belyse om fusioner gør elnetselskaber mere effektive og dermed giver mulighed for enten øget indtjening for selskaberne eller besparelser for forbrugerne.

Find analysen her 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018