Energisparebenchmark 2010

19-12-2011

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen indenfor el, naturgas og fjernvarme

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen indenfor el, naturgas og fjernvarme.

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen indenfor el, naturgas og fjernvarme. Samlet set viser benchmarkingen, at omkostningerne har været på knap 29 øre pr. kWh for fjernvarmevirksomhederne, mens den har været på ca. 42 øre pr. kWh netvirksomhederne i elforsyningen og naturgasdistributionsviksomhederne. 
Det har i 2010 samlet set kostet 710 mio. kr. at opnå energibesparelser på 1,9 mio. mWh. Det giver en gennemsnitlig omkostning til energispareindsatsen på ca. 37 øre/kWh.

Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2010

  Omkostning Besparelse Gennemsnits-
omkostning
  mio.kr. mWh øre/kWh
Netvirksomheder i elforsyningen 379,4 908.007 41,8

Naturgasdistributionsvirksomheder

144,6 344.421 42,0
Varmedistributionsvirksomheder 186,0 650.373 28.6
I alt 710,0 1.902.801 37,3

Benchmarkingen viser endvidere, at der er betydelige forskelle mellem de enkelte virksomheder i hvor stor gennemsnitsomkostningen pr. sparet kWh til energispareindsatsen for den enkelte virksomhed har været. 

Selvom fjernvarmevirksomhederne set samlet under et har den lavest gennemsnitlige omkostning pr. kWh til energibesparelser, så er det samtidig hos nogle af fjernvarmevirksomhederne, at de højeste gennemsnitlige omkostninger pr. kWh til energibesparelser ses. 

 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018