Energisparebenchmark 2011

19-12-2012

Energitilsynet har netop gennemført en benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen inden for el, naturgas og fjernvarme

Samlet set viser benchmarkingen, at omkostningerne har været på knap 24 øre pr. kWh for fjernvarmevirksomhederne, mens den har været på ca. 42 øre pr. kWh i netvirksomhederne i elforsyningen og naturgasdistributionsviksomhederne.

Det har i 2011 samlet set kostet ca. 700 mio. kr. at opnå energibesparelser på knap 2 mio. MWh. Det giver en gennemsnitlig omkostning til spareindsatsen på ca. 36 øre/kWh, hvilket er marginalt lavere end i 2010, hvor den gennemsnitlige omkostning var på ca. 37 øre/kWh.

Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2011

  Omkostning Besparelse Gennemsnits-
omkostning
Netvirksomheder i elforsyningen 359,9 854.665 42,1

Naturgasdistributionsvirksomheder

163,1 385.087 42,3
Varmedistributionsvirksomheder 177,6 728.274 24.4
I alt 700,5 1.968.026 35,6

Benchmarkingen viser endvidere, at der er betydelige forskelle mellem de enkelte virksomheder i, hvor stor gennemsnitsomkostningen pr. sparet kWh til energispareindsatsen for den enkelte virksomhed har været.

Selvom fjernvarmevirksomhederne set samlet under et har den lavest gennemsnitlige omkostning pr. kWh til energibesparelser, så er det samtidig hos nogle af fjernvarmevirksomhederne, at de højeste gennemsnitlige omkostninger pr. kWh til energibesparelser ses.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt