Energisparebenchmark 2013

29-10-2014

Tilsynets rapport om energisparebenchmark er revideret som følge af, at der for nogle af gasdistributionsselskaberne ved en beklagelig fejl dels er anvendt forkerte omkostningstal og dels er sket en tastefejl

Revideret energisparebenchmark 2013 

Energitilsynets notat om energisparebenchmark er revideret som følge af, at der for nogle af gasdistributionsselskaberne ved en beklagelig fejl dels er anvendt forkerte omkostningstal og dels er sket en tastefejl.

Ændringerne indebærer, at gasdistributionsselskabernes gennemsnitlige omkostninger til energispareaktiviteter falder fra 44,6 øre/kWh til 40,5 øre/kWh. De gennemsnitlige omkostninger for alle sektorer (el, gas og varme) falder fra 41,8 til 40,8 øre/kWh.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt